Genset styrning med nät

Fabrikat DSE

  • Autostart
  • 4 Digitala ingångar
  • 3 Programmerbara analoga/digitala ingångar
  • 4 Programbara utgångar
  • MPU ingång

Fabrikat DSE

  • Autostart
  • 4 Digitala ingångar
  • 3 Programmerbara analoga/digitala ingångar
  • 4 Programbara utgångar
  • CAN kommunikation